Kurumsal Üye Girişi
Kullanıcı Kodu
Kullanıcı adı
Şifre
 
Yeni üye kayıt
 
 Haber - Duyuru
Yeni Çıkanlar - Yeni Baskılar
Makro ve Mikro Ekonominin ABC'si
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
Bugünkü MAKRO EKONOMİ
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DEĞİŞİMİN FARKLI YÜZLERİ
Disiplinler Arası Bir Yaklaşım
Editörler
Doç. Dr. Neslihan SAM
Doç. Dr. Rıza SAM
3. Baskı
VETERİNER ANATOMİ
Hareket Sistemi & İç Organlar
Prof. Dr. Ali BAHADIR
Prof. Dr. Hüseyin YILDIZ
5. Baskı
Modern BANKACILIK
Teori ve Uygulama
Prof. Dr. İlker PARASIZ
3. Baskı
40 Yaş
KIZIMA MEKTUPLAR
Opt. Dr. Ceyhun İRGİL
3. Baskı
Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Finansal Krumlar ve Piyasalar
Prof. Dr. İlker PARASIZ
2. Baskı
Sosyal Politikanın Temelleri
Prof. Dr. Sami GÜVEN
5. Baskı
Makro Ekonomi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
10. Baskı
Maliye Tarihi
Prof. Dr. Filiz GİRAY
4. Baskı
Dayanıklı Tüketim Malları Ekonomisi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
ÖRNEKLEME
Prof. Dr. Özer SERPER
Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Geleceğe Işık Tutan Eğitimci İbrahim Alaaddin Gövsa
Yrd. Doç. Dr. Kelime ERDAL
1. Baskı
ULUSLARARASI İKTİSAT
ve Yeni Yönelimler
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
MİKRO EKONOMİ
Rekabet Ekonomisi İçerikli Yaklaşım
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
İKTİSAT
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
Prof. Dr. Yusuf TUNA
1. Baskı

Online : 1  
Toplam Ziyaret : 3276802

 
 Ürün Detay | Geri dönmek için tıklayınız


İktisada Giriş
Prof. Dr. M. İlker PARASIZ
Liste Fiyatı:35,00 ? İndirimli Fiyatı:
ISBN:975-7763-50-5 |  16,5x23,5 | 1. Hamur | 654 Sayfa | 11. Baskı | 2014

.
Kitap, mikro ve makro iktisadın temel kavram ve politikalarının yanısıra yeni ekonomi teori ve politikalarını da içermektedir.

2000’li yıllarda dünyada yaşanan hızlı değişimler, Doğu Asya, Güney Amerika ülkelerinde ve ülkemizde yaşanan finansal krizler ekonomi öğretisine de yansımaktadır. 2000’li yıllara damgasını vuran gelişmeleri yazar dengeli ve anlaşılır bir biçimde okuyucuya sunmaktadır.

Kitabın içeriği belirlenirken çeşitli bakanlık, banka vb. kuruluşların uzmanlık, müfettişlik, kaymakamlık sınavlarında sorulmuş soru ve konular da göz önünde tutulmuştur.

11. Baskıda kitap tamamen gözden geçirilmiş, ekler ve güncelemeler yapılmıştır.  

11. Baskıya Önsöz'den
Onbirinci baskısında kitabımıza gerek biçim, gerek içerik, gerekse yöntem açısından bazı küçük değişiklikler ve eklemeler yaptık. Bunda, 1990-2007 yılları arasında gerek diğer ülkelerde gerekse ülkemizde yaşanan iktisadi gelişmelerin etkisi büyük oldu. 
Makro ekonomi alanında 1990 lı yılların başından itibaren enflasyon hedeflemesi çerçevesinde büyük bir makro ekonomik uzlaşıya tanık oluyoruz. Günümüzde 23 ülkenin merkez bankası enflasyon hedeflemesini benimsemiştir. Ülkemizde de Nisan 1994, Kasım 2000 ve Şubat 2001 de yaşanan finansal krizlerden sonra; IMF, T.C. Merkez Bankası’nın analitik bilançosuna ve para tabanı büyüklüğüne  müdahale etti. 2001 den itibaren dalgalı kur sistemini benimseyen ülkemizde önce örtük, 2006 yılından itibaren de açık enflasyon hedeflemesine geçildi. Enflasyon hedeflemesi sürecinde politika faiz oranı ve beklentilerin yönetimi merkez bankasının en öneli politika aracı oldu.
Bu arada 2007 yılı ortalarından itibaren ABD’de mortgage kredilerinin tetiklediği bir finans krizi ortaya çıktı. Kriz ülkemizde dahil olmak üzere pek çok ülkeyi etkiledi.
Mikro ekonomi alanında piyasa başarısızlıkları; bilgi ekonomisi, küresel ısınma, çevre sorunları v.b. ön plana çıkarmaya başladı.
Bütün bu gelişmeler iktisat teori ve politikalarında yeni açılımlara neden oldu ve olacaktır. Böylece bir zamanların ünlü teorilerinin önemleri azalırken, yeni teoriler ve yeni iktisadi düşünce okulları ön plana çıkmaya başladı. Dolayısıyla son yıllarda İktisada Giriş kitaplarının içeriklerinde önemli değişiklikler oldu ve olmaya devam ediyor. Bu gelişmelere paralel olarak günümüzün modern iktisat okullarının ünlü temsilcileri, kendi düşüncelerini ve mensup oldukları düşünce okullarının temel çizgilerini ön planda tutarak elementer düzeyde iktisat (economics) eserlerini yayınladılar. Böylece orta ve ileri düzeyde tartışmalara konu oluşturan modern yaklaşımları herkesin anlayacağı düzeye indirgemeyi başardılar. Bir zamanlar Neo-Klasik ve Neo Keynesgil çerçevede yazılan iktisat kitaplarının yerini günümüzde Yeni (new) Klasik ve özellikle de Yeni (new) Keynesgil bakış açılarına göre yazılmış iktisat kitapları almaya başladı. Söz gelimi Joseph STIGLITZ, “economics” adlı eserlerinde konuları Yeni Keynesgil çerçe¬vede incelemektedir. Gregory MANKIW, William BAUMOL-Alain BLINDER Yeni KEYNESGİL ağırılıklı “economics” eserleri yazdılar. Bu arada SAMUELSON ve LIPSEY ünlü “economics” eserlerini yenilediler. Bilmece gibi kurallarıyla ünlü John TAYLOR, “economics” adlı eserinde yapısalcı-Keynesci çizgilere ağırlık vermektedir. Michael PARKIN “economics” adlı eserine Rasyonel bekleyişler teorisinin temellerini Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen açıdan anlaşılır bir dille öğrencilere ve okuyuculara aktarmaktadır.
Kitabımızı hazırlarken çeşitli düşünce akımlarının önde gelen iktisatçılarının görüşlerini dengeli bir şekilde tanıtmaya çalıştık. Ayrıca kitabımızda öğrencilere ve okuyuculara mikro ve makro iktisat alanındaki gelişmeleri daha iyi yansıtmak için dünyada iktisat bilimine yön veren ünlü iktisatçıların bazılarıyla yapılmış söyleşilere de yer ayırdık.
İktisadın tarihi gelişimi çerçevesinde köşe taşlarını oluşturan bazı konuları ekler ve kutular içinde sunmayı tercih ettik. Böylece iktisat konularının daha kolay anlaşılmasını sağlamaya çalıştık.
Kitabımızın içeriğini belirlerken çeşitli bakanlık, banka, uzmanlık, kaymakamlık, memuriyet vb. sınavlarında soru sorulmuş konuları da göz önünde tuttuk.

 
 
EZGİ KİTABEVİ YAYINLARI
Altıparmak Cd. Burç Pasajı No:35-36 BURSA Tel : (224) 220 96 97 Faks: (224) 223 24 70