Kurumsal Üye Girişi
Kullanıcı Kodu
Kullanıcı adı
Şifre
 
Yeni üye kayıt
 
 Haber - Duyuru
Yeni Çıkanlar - Yeni Baskılar
Makro ve Mikro Ekonominin ABC'si
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
Bugünkü MAKRO EKONOMİ
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DEĞİŞİMİN FARKLI YÜZLERİ
Disiplinler Arası Bir Yaklaşım
Editörler
Doç. Dr. Neslihan SAM
Doç. Dr. Rıza SAM
3. Baskı
VETERİNER ANATOMİ
Hareket Sistemi & İç Organlar
Prof. Dr. Ali BAHADIR
Prof. Dr. Hüseyin YILDIZ
5. Baskı
Modern BANKACILIK
Teori ve Uygulama
Prof. Dr. İlker PARASIZ
3. Baskı
40 Yaş
KIZIMA MEKTUPLAR
Opt. Dr. Ceyhun İRGİL
3. Baskı
Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Finansal Krumlar ve Piyasalar
Prof. Dr. İlker PARASIZ
2. Baskı
Sosyal Politikanın Temelleri
Prof. Dr. Sami GÜVEN
5. Baskı
Makro Ekonomi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
10. Baskı
Maliye Tarihi
Prof. Dr. Filiz GİRAY
4. Baskı
Dayanıklı Tüketim Malları Ekonomisi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
ÖRNEKLEME
Prof. Dr. Özer SERPER
Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Geleceğe Işık Tutan Eğitimci İbrahim Alaaddin Gövsa
Yrd. Doç. Dr. Kelime ERDAL
1. Baskı
ULUSLARARASI İKTİSAT
ve Yeni Yönelimler
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
MİKRO EKONOMİ
Rekabet Ekonomisi İçerikli Yaklaşım
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
İKTİSAT
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
Prof. Dr. Yusuf TUNA
1. Baskı

Online : 1  
Toplam Ziyaret : 3276806

 
 Ürün Detay | Geri dönmek için tıklayınız


EKONOMİK SİSTEMLER
ve Küreselleşen Kapitalizm
Prof. Dr. Nalan ÖLMEZOĞULLARI
Liste Fiyatı:25,00 ? İndirimli Fiyatı:
ISBN:975-7763-77-2 |  13,5x19,5 | 3. Hamur | 282 Sayfa | 7. Baskı | 2013

.
1989-91 yılları arasında Sosyalist sistemde yaşananlar kapitalizme kolay bir zafer kazandırmış görünüyor. Kapita­lizm, 70 yıldır mücadele ettiği sosyalizm yıkılırken ayakta kalmayı başarmıştır.
O halde “ekonomik sistemler” adı altında bir disiplin gereksiz, anlamsız hale mi gelmiştir? “Sosyalizm, uygulanabilirli­ği bulunmayan bir ütopya idi ve bitti. Artık yalnızca piyasa ekonomilerinin işleyişi ile ilgilenebiliriz.” diyebilir miyiz? Bu durumda sosyalizm ile ilgimiz yalnızca eski sosyalist ekono­milerin “geçiş” sorunları ile sınırlı olacaktır.

Kuşkusuz bu tür bir yaklaşım en hafif deyişle büyük bir kolaycılık olacaktır. Sosyalizm bir düşünce olarak en az liberalizm kadar eskidir. Daha eşit, özgür ve adil bir toplum gibi özlemler her ne kadar tanımlanması güç ve büyük ölçüde normatif ise de insanlık kadar eskidir, öte yandan sosyalizm, gerek bir düşünce olarak gerekse 1917 yılında Sovyetler Birliği’nin kurulması ile uygulama alanında kapitalist sistemle bir yarışım içinde olmuştur. Kapitalist sistemi pekçok yönde et­kilediği gibi, içine düştüğü bunalıma kadar ekonomik olarak oldukça başarılı bir performans göstermiştir. Bu dönem içinde Sovyetler Birliği, bir kapitalizm öncesi tarım toplumundan, sanayi devrimini çok önce gerçekleştirmiş ülkeler düzeyine gelebilmiştir. Bu ekonomik başarının toplumsal maliyetleri ve neden sürdürülemediği kitapta ele alınmaktadır. Ancak bütün bunları vurgulamamızın nedeni, en azından kapitalist sistemi önemli ölçüde etkilemesi ve insanlığın büyük bir bölümünün 70 yıl bu sistem içinde yaşamış olması nedeniyle sosyalizmin “incelemeye değer” olduğunu göstermektir.

Ekonomik sistemler kuşkusuz belirli ekonomik düşünceler üzerinde temellenmişlerdir. Bu nedenle kitabın konusu iktisadi düşünceler tarihi olmamakla birlikte, sınırlarını zorlamamaya çalışarak bu alana girmek kaçınılmaz olmuştur. Konuya ilişkin temel kavram ve tanımlar ele alındıktan sonra her iki sistem düşünce düzeyindeki temelleri, bu düşüncelerdeki değişimler ve uygulamadaki evrimi ile ele alınmıştır. Kuşkusuz her ekonomik düşünce ortaya çıktığı ekonomik ortamın koşullarından etkilenir. Ancak özellikle kapitalist sistem için kuramsal gelişmelerin mi uygulamanın mı önce geldiğini belirlemek gerçekten güç görünmektedir.

 
 
EZGİ KİTABEVİ YAYINLARI
Altıparmak Cd. Burç Pasajı No:35-36 BURSA Tel : (224) 220 96 97 Faks: (224) 223 24 70