Kurumsal Üye Girişi
Kullanıcı Kodu
Kullanıcı adı
Şifre
 
Yeni üye kayıt
 
 Haber - Duyuru
Yeni Çıkanlar - Yeni Baskılar
Makro ve Mikro Ekonominin ABC'si
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
Bugünkü MAKRO EKONOMİ
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DEĞİŞİMİN FARKLI YÜZLERİ
Disiplinler Arası Bir Yaklaşım
Editörler
Doç. Dr. Neslihan SAM
Doç. Dr. Rıza SAM
3. Baskı
VETERİNER ANATOMİ
Hareket Sistemi & İç Organlar
Prof. Dr. Ali BAHADIR
Prof. Dr. Hüseyin YILDIZ
5. Baskı
Modern BANKACILIK
Teori ve Uygulama
Prof. Dr. İlker PARASIZ
3. Baskı
40 Yaş
KIZIMA MEKTUPLAR
Opt. Dr. Ceyhun İRGİL
3. Baskı
Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Finansal Krumlar ve Piyasalar
Prof. Dr. İlker PARASIZ
2. Baskı
Sosyal Politikanın Temelleri
Prof. Dr. Sami GÜVEN
5. Baskı
Makro Ekonomi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
10. Baskı
Maliye Tarihi
Prof. Dr. Filiz GİRAY
4. Baskı
Dayanıklı Tüketim Malları Ekonomisi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
ÖRNEKLEME
Prof. Dr. Özer SERPER
Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Geleceğe Işık Tutan Eğitimci İbrahim Alaaddin Gövsa
Yrd. Doç. Dr. Kelime ERDAL
1. Baskı
ULUSLARARASI İKTİSAT
ve Yeni Yönelimler
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
MİKRO EKONOMİ
Rekabet Ekonomisi İçerikli Yaklaşım
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
İKTİSAT
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
Prof. Dr. Yusuf TUNA
1. Baskı

Online : 4  
Toplam Ziyaret : 3287044

 
 Ürün Detay | Geri dönmek için tıklayınız


Yabancı Sermaye
Yrd. Doç. Dr. Sefer ŞENER
Liste Fiyatı:0,00 ? İndirimli Fiyatı:
ISBN:975-8606-67-2 |  

.
Günümüz dünyasında yabancı sermayenin geldiği boyut ortadadır. Küreselleşmeye de paralel olarak bugün dünyada yaklaşık 172 trilyon dolar yabancı sermaye dolanmaktadır. Bu denli yüksek miktardaki paradan Türkiye ekonomisinin de etkilenmesi kaçınılmazdır. 2007 yılı itibariyle Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermaye miktarı yaklaşık 20 milyar doları aşmıştır. Özellikle finans ve telekomünikasyon sektörlerinde yabancıların payı hızla artmaktadır. Enerji sektöründe de yabancı sermayeye dönük yeni girişimler beklenmektedir. 2007 yılı itibariyle yabancıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndaki payları %70’in üzerindedir. Yabancıların bankacılık sektöründeki payları ise Aralık 2007 itibariyle %42’ye ulaşmıştır. Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda gelinen bugünkü aşamada yabancı sermaye iki kat daha önemli hale gelmiştir. Günümüzde Türkiye’de yabancı sermaye büyük önem arz etmektedir.

Bugün Türkiye’de yabancı sermayenin geldiği boyut Osmanlı’nın son dönemi ile bazı benzerlikler göstermektedir. Bu açıdan özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren Türkiye’de yabancı sermaye ele alınmaya çalışılmıştır. Şüphesiz ülkelerin gelişimi açısından yabancı sermayenin önemi hiçbir şekilde göz ardı edilmemelidir. Ancak gelinen noktada daha dikkatli ve kararlı adımlar atmak zorunlu gözükmektedir. Sorun, yabancı sermayeye karşı ya da taraftar olma sorunu değildir. Yabancı sermaye ülke ekonomileri için günümüzde çok daha önemli hale gelmiştir. Yabancı sermaye dünyada kuvvetli bir fırtına, kasırga konumundadır. Kasırganın karşısında durmak da mantıklı görünmemektedir. Yağmurun yağması kaçınılmazdır. Yağmurun yağmasını engellememiz mümkün değildir. O zaman eğer ıslanmak istemiyorsak şemsiye kullanmamız daha doğru olacaktır. Netice itibariyle Türkiye’de yasama, yürütme ve yargı erkleri bulunmaktadır. Gelecek olan yabancı sermaye bizim kanunlarımıza, denetimimize ve yargımıza tabi olacaktır, olmalıdır. Bu açıdan yabancı sermayeden çekinmek değil, gerekli düzenlemeler ve kontrollerle faydalanmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Türkiye’nin büyümeye ve istihdamı artırmaya ihtiyacı vardır. Yeterli sermaye yerli kaynaklarla karşılanamadığına göre, yapılacak iş yabancı sermayeden mümkün olduğunca yararlanmaktır.

 
 
EZGİ KİTABEVİ YAYINLARI
Altıparmak Cd. Burç Pasajı No:35-36 BURSA Tel : (224) 220 96 97 Faks: (224) 223 24 70