Kurumsal Üye Girişi
Kullanıcı Kodu
Kullanıcı adı
Şifre
 
Yeni üye kayıt
 
 Haber - Duyuru
Yeni Çıkanlar - Yeni Baskılar
Makro ve Mikro Ekonominin ABC'si
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
Bugünkü MAKRO EKONOMİ
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DEĞİŞİMİN FARKLI YÜZLERİ
Disiplinler Arası Bir Yaklaşım
Editörler
Doç. Dr. Neslihan SAM
Doç. Dr. Rıza SAM
3. Baskı
VETERİNER ANATOMİ
Hareket Sistemi & İç Organlar
Prof. Dr. Ali BAHADIR
Prof. Dr. Hüseyin YILDIZ
5. Baskı
Modern BANKACILIK
Teori ve Uygulama
Prof. Dr. İlker PARASIZ
3. Baskı
40 Yaş
KIZIMA MEKTUPLAR
Opt. Dr. Ceyhun İRGİL
3. Baskı
Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Finansal Krumlar ve Piyasalar
Prof. Dr. İlker PARASIZ
2. Baskı
Sosyal Politikanın Temelleri
Prof. Dr. Sami GÜVEN
5. Baskı
Makro Ekonomi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
10. Baskı
Maliye Tarihi
Prof. Dr. Filiz GİRAY
4. Baskı
Dayanıklı Tüketim Malları Ekonomisi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
ÖRNEKLEME
Prof. Dr. Özer SERPER
Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Geleceğe Işık Tutan Eğitimci İbrahim Alaaddin Gövsa
Yrd. Doç. Dr. Kelime ERDAL
1. Baskı
ULUSLARARASI İKTİSAT
ve Yeni Yönelimler
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
MİKRO EKONOMİ
Rekabet Ekonomisi İçerikli Yaklaşım
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
İKTİSAT
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
Prof. Dr. Yusuf TUNA
1. Baskı

Online : 2  
Toplam Ziyaret : 3276799

 
 Ürün Detay | Geri dönmek için tıklayınız


F. A. HAYEK'TE İKTİSADİ DÜŞÜNCE
Hayek ve Keynes / Keynesciler Tartışması
Prof. Dr. Turan YAY
Liste Fiyatı:0,00 ? İndirimli Fiyatı:
ISBN:975-7763-10-1 |  13,5x19,5 | 3. Hamur | 200 Sayfa | 1. Baskı | 1993

.
Karl Popper üç dünya tanımlar. Bunlardan ilki, birey olarak bizim dışımızdaki insanlardan ve fiziki dünyadan oluşur. İkinci dün­ya, bizim kendi dünyamızı, yalnızca yakın dostlarımızın bildiği birey­sel düşüncelerimizi ifade eder. Üçüncü dünya ise, bizim ikinci dün­yamızın, düşüncelerimizin, kitap gibi, film-resim gibi belge haline gelmiş şekilleridir. Düşüncelerimiz, yazılı belge halinde kamuoyuna sunulduklarında, artık subjektif kişisel dünyamızdan çıkar, objektif dünyanın bir parçası olurlar. Bu kitap, benim okuyucuya sunduğum ilk kitap olduğundan, onun sübjektif dünyamdan objektif dünyaya geçiş sürecini okuyucu ile paylaşmak istiyorum.
Bu kitabın temeli, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsüne sunduğum doktora tezime dayanmaktadır. Doktora tezi yazmaya girişmemin, iktisat disiplinine olan ilgi­min artmasının ve giderek akademik kariyere yönelişimin ardında da, 1980-1982 döneminde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'n­deki İktisat Yüksek lisans ve doktora programlarını yürüten hocala­rımın büyük etkisi vardır. Burada değerli hocalarım, Sencer Divitçioğlu, Asaf Savaş Akat, Seyfettin Gürsel, Sungur Savran, Ahmed Gü­ner Sayar, Ahmet Kalın ve Ayşe Buğra'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Onların akademik heyecanları ve titizlikleri, sanıyorum, aynı sınıftaki ona yakın öğrencilerinin akademik kariyere atılmasında önemli rol oynamıştır. 1983 yılında doktora-yeterlik sınavı sonrasında kendime doktora konusu araştırırken, iktisat literatürünün gündemine kriz tartış­maları hakimdi. Bir yanda 1973 Petrol Krizi ve stagflasyon tartışma­ları, diğer yanda bize derslerde öğretilen keynesci iktisadın artık ge­çersiz olduğu, buna alternatif olarak monetarizmin öne sürüldüğü tartışmaları, öte yanda Marxistlerin ve Cambridge Okulu'nun neoklasik iktisada getirdiği eleştiriler bende şu düşünceyi oluşturdu: Seçeceğim tez konusu, hem beni teorik olarak geliştirmeli hem de bana farklı iktisadi yaklaşımları bilimsel olarak karşılaştırmama yardımcı olacak bir çerçeve sağlamalıydı. Önceleri keynes versus keynesians tartışmaları üzerine çalışmaya başlamışken, Hayek'in iktisadi düşüncelerine yönelmemde iki hocamın etkisi oldu: Bunlardan ilki, benim iktisadı sevmemde en büyük rolü olan değerli hocam Prof. Dr. Asaf Savaş Akat'tır. O'nun (ki o zaman üniversiteden ayrılmıştı) bir gazetedeki "aydınların Hayek'le hesaplaşması gerektiği" sözleri, daha önce adını duymadığım Hayek'e karşı ilgimi artırdı. Diğeri ise, Popper'in adını duy­mamda ve İktisat metodolojisi alanını keşfetmemde katkısı olan Prof Dr. Ahmed Güner Sayardır.

Çalışmamın özellikle, farklı teorik çerçeveler nasıl karşılaştırılabilir? Neoklasik ve Keynesci iktisada karşı geliştirilebilecek alter­natif çerçevenin ipuçları neler olabilir? soruları üzerinde düşünenle­re ilginç geleceğini umuyorum.
Çalışmamın her aşamasında temel kaygım akademik ve bilimsellik normlarına bağlı kalmak oldu. Kitabımı okuyucuya sunar­ken ki umut ve dileğim, ikibinli yıllarda daha demokratik, daha çağ­daş, her türlü düşüncenin özgürce savunulduğu, savunulan düşünce­lerin gerektiği gibi düşünüldüğü, farklı düşüncelerin anlaşılmaya ça­lışıldığı, kendi değerlerini bilen ama çağdaş dünyanın değerlerine de kapılarını kapamayan bir Türkiye'dir. (Önsözden)

 
 
EZGİ KİTABEVİ YAYINLARI
Altıparmak Cd. Burç Pasajı No:35-36 BURSA Tel : (224) 220 96 97 Faks: (224) 223 24 70