Kurumsal Üye Girişi
Kullanıcı Kodu
Kullanıcı adı
Şifre
 
Yeni üye kayıt
 
 Haber - Duyuru
Yeni Çıkanlar - Yeni Baskılar
Makro ve Mikro Ekonominin ABC'si
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
Bugünkü MAKRO EKONOMİ
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DEĞİŞİMİN FARKLI YÜZLERİ
Disiplinler Arası Bir Yaklaşım
Editörler
Doç. Dr. Neslihan SAM
Doç. Dr. Rıza SAM
3. Baskı
VETERİNER ANATOMİ
Hareket Sistemi & İç Organlar
Prof. Dr. Ali BAHADIR
Prof. Dr. Hüseyin YILDIZ
5. Baskı
Modern BANKACILIK
Teori ve Uygulama
Prof. Dr. İlker PARASIZ
3. Baskı
40 Yaş
KIZIMA MEKTUPLAR
Opt. Dr. Ceyhun İRGİL
3. Baskı
Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Finansal Krumlar ve Piyasalar
Prof. Dr. İlker PARASIZ
2. Baskı
Sosyal Politikanın Temelleri
Prof. Dr. Sami GÜVEN
5. Baskı
Makro Ekonomi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
10. Baskı
Maliye Tarihi
Prof. Dr. Filiz GİRAY
4. Baskı
Dayanıklı Tüketim Malları Ekonomisi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
ÖRNEKLEME
Prof. Dr. Özer SERPER
Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Geleceğe Işık Tutan Eğitimci İbrahim Alaaddin Gövsa
Yrd. Doç. Dr. Kelime ERDAL
1. Baskı
ULUSLARARASI İKTİSAT
ve Yeni Yönelimler
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
MİKRO EKONOMİ
Rekabet Ekonomisi İçerikli Yaklaşım
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
İKTİSAT
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
Prof. Dr. Yusuf TUNA
1. Baskı

Online : 3  
Toplam Ziyaret : 3287099

 
 Ürün Detay | Geri dönmek için tıklayınız


SİYASİ DEĞER VE SİYASİ ETİK
Kuramsal ve Uygulamalı Bir Perspektif
Doç. Dr. Rıza SAM
Liste Fiyatı:25,00 ? İndirimli Fiyatı:
ISBN:975-8606-87-0 |  13,5x19,5 | 3. Hamur | 298 Sayfa | 2. Baskı | 2011

"Günümüzde konjonktürel dalgalanmalara bağlı olarak adeta on-line hızında değişmeler yaşanmaktadır. Böyle bir hıza adapte olabilmek, bir anlamda Bill Gates’in ünlü kitabının başlığında be­lirtildiği gibi “dijital sinir sistemiyle düşünce çağında çalışmak” sayesinde olanaklıdır. Bu anlamda meydana gelen bir değişimi, her ülkenin farklı katmanlarında yer alan insanları şoklar halinde karşılayabildiği kadar, bu farklı katmanların sempatisini, beğenisini almak ve oylarını kazanıp iktidar olmak isteyen siyasi partiler de karşılamıştır. Denilebilir ki, toplumda meydana gelen değişmeler, ciddi anlamda genelde değerlerin özelde de siyasi değerlerin alt-üst olmasına neden olmuştur. Toplumda alçalan ve yükselen değerlerin birbirinin yerine geçmesi, bir anlamda kendini ifade etmede zorlananların sayılarının artışına bağlı olarak değer karmaşası ve değer bunalımının fark edilir nitelikteki etkilerini ortaya çıkarmıştır. Çünkü daha önceleri bilinen değerler, insanların davranışlarını, tutumlarını ve eylemlerini biçimlendirip yön verirken dolayısıyla da siyasi spektrumdaki ihtimal dâhilinde olabilecek siyasi tercihlerini etkilerken, yeni ve bilinemez durumlar karşısında duyulan kaygı ve korkunun geleceğe yönelik endişeleri beslemesiyle birlikte yapılabilir nitelikte olan her ne varsa artık yapılamaz duruma gelmiştir.

Böyle bir durum karşısında tüm siyasi partiler ve teşkilatlarının ciddi bir yönetim zaafı, temsiliyet ve meşruiyet krizi yaşayabileceği rahatlıkla ileri sürülebilir. Bu sıkıntılı durumu yaşamak istemeyenler, siyasetin içinde bulunduğu açmazlara yüksek düzeyde alternatif oluşturabilecek diplomatik nitelikte ve ilkeli bir biçimde siyasi değer ve siyasi etik arayışına yönelerek çözüm üretmek ve önermek durumundadırlar. Kısaca, üretilen ve önerilenler, siyasete katma değer katabilecek ve açılım sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Bu niteliklere haiz olmayan siyasi partiler adı her ne olursa olsun iktidara gelseler bile meşruiyet sorununu yaşamaktan kendilerini kurtaramayacaklar ve yönetimleri de bu bakımdan tartışmalı olacaktır. Bu bağlamda yapılan çalışmada da Türkiye’nin siyasi arenasında yaşanan siyasi açmazlara çözüm olabilecek ve siyasete alternatif olarak farklı bir bakış ve açılım getirebilecek siyasi partilerin, parti teşkilatlarında hizmet edenler ve belli bir siyasi mensubiyeti bulunanlar üzerinden siyasi değerleri ve siyasi etik ilkeleri sorgulama konusu yapılmıştır.

Çalışmada ele alınan temel problem, siyasi partilerin birbirinden farklı görev birimleri ve görev yerlerinde siyasi değer ve etik ilkeleriyle ilgili ilişkisel nitelikte benzer ve farklı standartların olup-olmadığıdır. Bununla birlikte, siyasi değer ve etik ilke farklılıklarını yaratan demografik ve sosyo-kültürel değişkenlerin neler olduğudur. Çalışmada bir bütün olarak bu ve benzeri nitelikte soruların yanıtları aranmaya çalışılmaktadır. Bütün bun­lara daha ayrıntılı olarak uygulamalı bölümde temas edilmektedir."

"Önsöz'den"

"Bir yıl gibi kısa bir sürede ilk baskısı tükenen kitabın, gözden geçirilmiş ikinci baskısı yapıldı."

 
 
EZGİ KİTABEVİ YAYINLARI
Altıparmak Cd. Burç Pasajı No:35-36 BURSA Tel : (224) 220 96 97 Faks: (224) 223 24 70