Kurumsal Üye Girişi
Kullanıcı Kodu
Kullanıcı adı
Şifre
 
Yeni üye kayıt
 
 Haber - Duyuru
Yeni Çıkanlar - Yeni Baskılar
Makro ve Mikro Ekonominin ABC'si
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
Bugünkü MAKRO EKONOMİ
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
KÜRESELLEŞEN DÜNYADA DEĞİŞİMİN FARKLI YÜZLERİ
Disiplinler Arası Bir Yaklaşım
Editörler
Doç. Dr. Neslihan SAM
Doç. Dr. Rıza SAM
3. Baskı
VETERİNER ANATOMİ
Hareket Sistemi & İç Organlar
Prof. Dr. Ali BAHADIR
Prof. Dr. Hüseyin YILDIZ
5. Baskı
Modern BANKACILIK
Teori ve Uygulama
Prof. Dr. İlker PARASIZ
3. Baskı
40 Yaş
KIZIMA MEKTUPLAR
Opt. Dr. Ceyhun İRGİL
3. Baskı
Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Finansal Krumlar ve Piyasalar
Prof. Dr. İlker PARASIZ
2. Baskı
Sosyal Politikanın Temelleri
Prof. Dr. Sami GÜVEN
5. Baskı
Makro Ekonomi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
10. Baskı
Maliye Tarihi
Prof. Dr. Filiz GİRAY
4. Baskı
Dayanıklı Tüketim Malları Ekonomisi
Prof. Dr. İlker PARASIZ
1. Baskı
ÖRNEKLEME
Prof. Dr. Özer SERPER
Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ
Prof. Dr. Nuran BAYRAM
3. Baskı
Geleceğe Işık Tutan Eğitimci İbrahim Alaaddin Gövsa
Yrd. Doç. Dr. Kelime ERDAL
1. Baskı
ULUSLARARASI İKTİSAT
ve Yeni Yönelimler
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
MİKRO EKONOMİ
Rekabet Ekonomisi İçerikli Yaklaşım
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
1. Baskı
İKTİSAT
Prof. Dr. İlker PARASIZ
Prof. Dr. Nazım EKREN
Prof. Dr. Yusuf TUNA
1. Baskı

Online : 3  
Toplam Ziyaret : 3276800

 
 Ürün Detay | Geri dönmek için tıklayınız


Avrupa Birliği ve Türkiye'de
EFEKTİF VERGİ ORANLARI
Prof. Dr. Filiz GİRAY
Liste Fiyatı:22,00 ? İndirimli Fiyatı:
ISBN:978-975-8606-88-7 |  13,5x19,5 | 1. Hamur | 196 Sayfa | 1. Baskı | 2010

Vergilerin yatırımların yerleşim yerleri üzerinde önemli bir faktör olduğu yapılan birçok ampirik çalışmalarda kanıtlanmıştır. Bu nedenle vergi sisteminin yatırım yeri seçimi ve değişiminde nasıl etkili olduğunu anlamak ve analiz etmek önemlidir. Küreselleşme süreci ile birlikte faktör mo­bi­litesinin artması ekonomik kararlarda vergilemenin önemini artırmıştır. Kurumlar vergisi ülkeler için önemli bir gelir kaynağı olmasına rağmen, ekonomik açıdan olumsuz olabilmektedir. Bu çalışmada da vergi türü olarak kurumlar vergisi alınmaktadır.

Verginin iki unsuru bulunmaktadır. Bunlar “vergi matrahı” ve “vergi oranı”dır. Kanuni vergi oranları, gerçek vergi yükünü göstermezler. Bu nedenle bir ülkedeki vergilerin ağırlığını, kanuni vergi oranlarına dayalı olarak yorumlamak doğru olmayacaktır. Gerçek vergi yükünü yansıtacak olan oran efektif vergi oranıdır. Bu oran verginin ikinci unsuru olan vergi matrahını ve bunu belirleyen vergi teşviklerini de dikkate alan bir orandır. Efektif vergi oranları, ekonomik faaliyetler üzerinde maliye politikasının etkilerini daha sağlıklı değerlendirme olanağı verecektir.

Efektif vergi yükü hesaplamalarına yönelik literatürde çeşitli ülkeler veya ülke gruplarına yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Efektif vergi oranları hesaplamaları; marjinal ve ortalama efektif vergi oranları şekilde yapılmaktadır. Birçok çalışmada ortalama efektif vergi oranları kullanılmaktadır. Bu çalışmada da ortalama efektif vergi oranı esas alınmaktadır. Çalışmada ülkeler bazında verilen efektif vergi oranları, ortalama efektif vergileri oranlarıdır.

Bu çalışma, kurumlar vergisindeki efektif vergi oranlarını kavramsal olarak tüm yönleriyle açıklamak ve Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye açısından uygulamalarını incelemek amaçlanmıştır.

Çalışmanın birinci bölümü teorik, ikinci ve üçüncü bölümü uygulamaya ayrılmış üç bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde vergi oranları genel olarak açıklanmaktadır. Takiben efektif vergi oranı; kavramı, türleri, türler arasındaki farklılıklar, efektif vergi oranlarının ekonomik kalkınma üzerinde etkileri ve ilgili literatür verilmektedir.

İkinci bölümde Avrupa Birliği üyesi ülkelerde efektif vergi oranları, tarihsel süreç içindeki değişimler irdelenmektedir. Yine bu bölümde efektif vergi oranlarının yabancı sermaye yatırımları ve gayrisafi yurtiçi hasıla gibi ekonomik ve toplam vergi gelirleri gibi mali değerler üzerindeki etkileri açıklanmaktadır.

Üçüncü bölümde Türkiye’de efektif vergi oranları, vergi teşvikleri ve vergi harcamaları açıklanmakta ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla karşılaştırılması yapılmaktadır.

 
 
EZGİ KİTABEVİ YAYINLARI
Altıparmak Cd. Burç Pasajı No:35-36 BURSA Tel : (224) 220 96 97 Faks: (224) 223 24 70