Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN
Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN, 1961 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İzmit’te tamamladı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü’nü bitirdikten sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamladı. Doktora çalışmasını Alman felsefeci Martin Heidegger’in varlık kuramı üzerinde yaptı. 1993 yılında Türkiye’ye döndü.
1995’de yardımcı doçent, 1997’de doçent ve 2003’te profesör oldu.
Yazarın; Heidegger’de Varlık ve Zaman, Klasik Mantık, Mantık, Felsefeye Giriş, Bilgi Felsefesi, Varlık Felsefesi, Liseler İçin Mantık Ders Kitabı ve Liseler İçin Felsefe Ders Kitabı adlı kitapları vardır.
Yurt içinde çok sayıda sunduğu bildiri ve yazdığı makalelerinin yanı sıra Rusya, Bulgaristan ve ABD’nde Heidegger üzerine sunduğu bildirileri; Rusya, Fransa, Bulgaristan ve ABD’nde yayınlanmış birer makalesi bulunmaktadır.
1999 yaz dönemi TÜBA burslusu olarak ABD’nin Duquesne Üniversitesi’nde “teknoloji felsefesi” üzerine araştırma yaptı.
Hâlen Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Tüm Eserleri ve Katkıda Bulundukları
225,00 TL %20
180,00 TL
A. Kadir ÇÜÇEN...