Prof. Dr. Kemalettin YAMAN
942 yılında Fatsa’da doğdu. İlkokulu Aybastı’da, ortaokulu İskilip’te tamamladı. Çorum Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne girdi. 1968 yılında Kırklareli Merkez Veterinerliği görevine atandı. Aynı ilde üç yıla yakın bir süre Veteriner Hekim olarak çalıştı.

Askerlik görevine başlamak üzere 1970 yılı sonunda Askeri Veteriner Akademisi’ne girdi. Kıt’a görevini Ağrı’da 12. Piyade Tümeni’nde, Gıda Kontrol Subayı olarak tamamladı.

Askerlik hizmetinin bitiminde, 1972 yılında açılan asistanlık sınavını başararak Fizyoloji Kürsüsü’nde göreve başladı. 1976 yılı sonunda doktorasını tamamladı.

1978 yılı haziran ayından itibaren 8 ay süreyle “Institute of Animal Physiology, Babraham Cambridge” de kan polimorfizmi ve koyunlarda kan grupları konularında çalışmalara katıldı. 1982 yılı ekim ayında üniversite doçenti oldu. Yeni çıkan 2547 sayılı kanuna uygun olarak 1983 yılı temmuz ayında Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ndeki, Fizyoloji Bilim Dalı Doçent’lik kadrosuna atandı. 2547 sayılı kanunun 3455 sayılı kanunla değişik 8. maddesi uyarınca YÖK Yürütme Kurulu’nun 13.12.1988 tarihli toplantısında aldığı kararla Fizyoloji Anabilim Dalı Profesörlüğü’ne yükseltildi.
Tüm Eserleri ve Katkıda Bulundukları
Kemalettin YAMAN
320,00 TL %20
256,00 TL