Yunus TEMİZ
1949 yılında Bayburt’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Ede-biyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü 1973 yılında bitirdi. Psikoloji, Sosyoloji, Pedagoji öğrenimi yaptı. Bakanlık adına burslu okuduğundan, zorunlu hizmetini Isparta Keçiborlu ve Şehit Ali Kalmaz Lisesi’nde Felsefe Grubu öğretmeni olarak yaptı. Isparta ve Bursa Eğitim Enstitülerinde Meslek Dersleri öğretmenliği ve yöneticiliğinde bulundu. Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Uz-manlığı Bürosu’nda ve aynı ilin Rehberlik ve Araştırma Merke-zi’nde görevlendirildi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü’nde “Bursa İli Orta dereceli Okul Yöneticilerinin Sistemi De-ğerlendirmesi” konulu tezini hazırlayıp, Yüksek Lisansını tamam-ladı, psikolojik danışmanlık dersini aldı. Bakanlığın program, reh-berlik, zeka ölçekleri vb. hizmet içi etkinliklerine katıldı. Şimdi Bursa Erkek Lisesi Müdürlüğünü yapmakta olup evli ve bir çocuğu vardır.
Değişik eğitim dergilerinde, yerel ve genel basında çeşitli yazıları yayınlandı ve değişik yarışmalarda dereceler aldı.İkinci Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi’nde bildiri sundu.Ayrıca, Atatürk’ün Eğitimci Kişiliği ile Eğitim konulu değişik konferanslarda, panellerde konuşmacı oldu.
Tüm Eserleri ve Katkıda Bulundukları
95,00 TL %20
76,00 TL