Dr. Samir JAFAROV
1975 yılında Azerbaycan, Sumgayıt’da doğdu. 1992 yılında Bakü 56 Nolu okulunu birincilikle ve 1997 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü birincilikle bitirdi.

2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araştırmalar Merkezinde Yüksek Lisansını; 2007 yılında ise Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı’nda Doktorasını bitirdi.
Tüm Eserleri ve Katkıda Bulundukları
150,00 TL %30
105,00 TL