Prof. Dr. Mediha AKARSLAN
Tavşanlı'da doğdu. 1973 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra değişik kurumlarda (Kamu ve özel sektörde) avukat ve hukuk müşaviri olarak uzun süre çalıştı.

Bu arada Ankara Üniversitesi'nde master ve doktora yaptı. 1988'de doktor oldu.Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı.

Halen Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi ve Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.